Algemene voorwaarden

Registratie, betaling en boekingsprocedure

Klanten boeken onze cursussen door een ingevuld online inschrijfformulier in te leveren op onze website of bij de receptie van de school. Het contract met FU International Academy, hierna FUIA genoemd, wordt pas als gesloten beschouwd als de klant van FUIA een schriftelijke bevestiging van dat contract heeft ontvangen; als een dergelijke bevestiging uitblijft, heeft de klant geen recht op de geboekte dienst.

Boekingen door minderjarigen moeten door de ouder/voogd worden ondertekend. In dit geval gaat het contract pas in nadat de klant een schriftelijke bevestiging van FUIA heeft ontvangen en FUIA de door de ouder/voogd ondertekende verklaring heeft ontvangen.

Om de inschrijving voor een cursus te voltooien, moeten klanten een eerste betaling van 150€ doen. Klanten kunnen het volledige bedrag voor de cursus en de accommodatie bij de inschrijving betalen. De resterende kosten van de cursus en accommodatie moeten uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus volledig zijn betaald.

Betaalmogelijkheden

 1. Bankoverschrijving. Alle overschrijvingen moeten duidelijk de volledige naam en het factuurnummer van de leerling vermelden, zodat hij of zij in de toekomst gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.

  Rekeninghouder: Formación FU S.L.
  Adres van de bank: Carretera Botánico s/n. La Paz. Puerto de la Cruz.
  Naam van de bank: La Caixa.
  Rekeningnummer / IBAN: ES16 2100 6971 5022 0005 7914
  BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX

 2. PAYPAL/Credit Card via de applicatie op de website van de school of via het e-mailadres [email protected].


FUIA betaalt geen bankkosten – als die aan het begin van de cursus nog openstaan, wordt de student gevraagd ze te betalen. Wanneer we de betaling of de betalingsbevestiging ontvangen, zullen we de reservering bevestigen en alle nodige informatie verstrekken voor de aankomst van de student.

Belangrijk! Lees eerst de factuur en het betalingsbewijs voordat je overgaat tot betaling. Als je per ongeluk te veel hebt betaald, wordt er € 30 in rekening gebracht voor het terugstorten van het teveel betaalde bedrag.

Annuleringsvoorwaarden

Alle annuleringen moeten schriftelijk gebeuren. De annuleringsdatum is de datum waarop FUIA de schriftelijke annulering ontvangt. We raden studenten sterk aan een verzekering af te sluiten om zich te beschermen tegen de mogelijkheid van annulering wegens ziekte of ongeval.

Annuleringskosten voor cursus en accommodatie
 • Tot 6 weken voor de startdatum > Volledige terugbetaling
 • Tussen 6 en 4 weken voor de startdatum > Aanbetaling (€150)
 • 4 weken of minder voor de startdatum > Geen restitutie
 • Langetermijncursussen (meer dan 8 weken) : Als de deelnemer binnen 4 weken voor de startdatum annuleert, niet komt opdagen of een cursus of accommodatie halverwege verlaat, worden annuleringskosten in rekening gebracht die gelijk zijn aan 4 weken van het programma (cursus en/of accommodatie) plus alle bevestigde extra’s.
 • Voor alle terugbetalingen wordt een vast bedrag van € 30 in rekening gebracht, ook voor te veel betaalde bedragen.
 • Administratiekosten van € 50 kunnen worden ingehouden of in rekening worden gebracht bij wijzigingen.
 • FUIA zal geen kosten terugbetalen wegens afwezigheid of ziekte.

Annulering wegens visumweigering

De volgende voorwaarden gelden voor personen wier deelname aan de cursus afhankelijk is van de goedkeuring van hun visum: Als het visum niet wordt afgegeven, garandeert FUIA de terugbetaling van de betaling, verminderd met de gemaakte kosten, zoals portokosten (bijv. DHL), bankkosten en een administratievergoeding van 150 euro. De afwijzing moet worden gedocumenteerd in een officiële bevestiging die samen met de originele uitnodigingsbrief wordt overgelegd.

Annulering van de taalcursus na ontvangst van het visum is alleen mogelijk met documentatie van de Spaanse ambassade waaruit blijkt dat de deelnemer afstand heeft gedaan van de toegang tot Spanje. Als de student al in Spanje is aangekomen, is annulering van de cursus niet meer mogelijk

Afwezigheid van lessen

In groepslessen en cursussen voor twee studenten worden gemiste lessen in geen geval ingehaald. Een-op-een taaltraining kan alleen kosteloos worden geannuleerd als FUIA ten minste 24 uur voor het begin van de cursus bericht ontvangt.

Let op: Voor maandagcursussen moet de aanmelding voor 12:00 uur op de voorafgaande vrijdag binnen zijn. Als de kennisgeving op tijd wordt ontvangen zoals hierboven beschreven, kunnen de gemiste trainingseenheden opnieuw worden ingepland voor of na de oorspronkelijk geplande sessie.

Pauzes tijdens langdurige cursussen kunnen zonder kosten geregeld worden vóór 15 dagen na aankondiging bij de school. In dat geval verlengen we de geboekte cursus met het aantal weken van de pauze. In geval van last-minute aankondigingen van pauzes worden alle lessen binnen de periode van 15 dagen niet terugbetaald.

Verzekeringen

De verzekering van de school biedt alleen dekking voor ongevallen of verwondingen die op het schoolterrein zijn opgelopen. Studenten zijn door FUIA niet verzekerd tegen ziekte, diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen en FUIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van een dergelijk voorval. Studenten moeten hun eigen persoonlijke verzekering hebben voor de duur van hun verblijf.

Ziektekostenverzekering – Studenten die EU-burgers zijn kunnen recht hebben op gratis medische behandeling in Spanje (we raden studenten aan deze informatie te controleren voordat ze hun land verlaten). Studenten wordt echter sterk aangeraden vooraf een volledige reis-, gezondheids-, geld- en bagageverzekering af te sluiten. EU-onderdanen moeten ook hun EU-ziektekostenverzekeringskaart (EHIC) meenemen.

Algemene opmerkingen

Vakantie

We zijn het hele jaar geopend, behalve op de volgende feestdagen:

2023: 06.01., 02.02., 06.04., 07.04., 01.05., 03.05., 30.05., 11.07., 15.08., 12.10., 01.11., 06.12., 08.12 en 25.12.

2024: 01.01., 02.02., 28.03., 29.03., 01.05., 03.05., 30.05., 09.07., 15.08., 01.11., 06.12., 09.12. en 25.12.

Omdat lessen die plaatsvinden in de weken die een feestdag hebben niet worden ingehaald, krijgen leerlingen voor die week korting. Als twee feestdagen in dezelfde week vallen, worden de lessen die met een van de dagen overeenkomen in dezelfde week ingehaald.

Als er op een maandag een feestdag is, begint de cursus op dinsdag.

Registratiekosten

Het inschrijfgeld wordt slechts eenmaal in rekening gebracht en is levenslang geldig.

De cursusprijs is inclusief enkele wekelijkse middagactiviteiten, internettoegang, een certificaat van deelname aan de cursus Spaans en een grammaticawerkboek.

De cursusprijs is exclusief extra materiaal of boeken die in de cursus gebruikt worden (deze kunnen gehuurd of gekocht worden), transfer- of reiskosten, examengeld en de kosten van weekendactiviteiten.

Activiteiten

De surf proefles wordt aangeboden tegen een exclusieve studentenprijs. Het kan alleen worden georganiseerd voor minimaal 3 en maximaal 6 personen. Als meer dan 6 mensen zich aanmelden voor de proefles, behouden we ons het recht voor om de deelnemers te loten of een tweede surfdag te organiseren. Elke leerling kan maar één keer deelnemen aan de proefles.

Cursus Spaans + surfcursus: Als de surfcursus eenmaal begonnen is, zal FUIA geen geld terugbetalen wegens afwezigheid, ziekte of angst voor de golven. Surfen vereist een bepaalde conditie en is geen sport voor iedereen, daarom raden we sterk aan om een proefles te nemen voordat je een surfcursus van een week boekt.

Buitenschoolse activiteiten geregeld door FUIA omvatten diensten van partnerbedrijven, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid voor ongevallen die zich tijdens de vrije tijd voordoen, moet worden gedragen door de verzekering van de student of de verzekering van de uitvoerende partners. Dit geldt ook voor surfen, duiken en paragliden.

Spaanse lessen

Groepsgrootte: Minimaal 3, maximaal 10 leerlingen. Bij minder dan 3 studenten in een cursus behouden we ons het recht voor de onderwijstijd te verminderen tot 75% (twee studenten) of 50% (één student).

Cursusduur: Over het algemeen beginnen de cursussen om 9 uur, maar FUIA behoudt zich het recht voor om de lessen op elk moment tussen 9 uur en 17 uur te plannen. Dit geldt ook voor individuele lessen. Cursussen kunnen ’s middags na 14.00 uur beginnen. In exceptional cases, classes within the same week may take place in the morning on some days and in the afternoon on other days. The times of the classes can change from week to week.

Overmacht Als de school moet sluiten wegens overmacht, bijv. door meteorologische waarschuwingen, zullen de lessen niet doorgaan of op een later tijdstip worden ingehaald.

Regels voor accommodatie

 1. Inchecken kan op zondag na 14.00 uur, uitchecken op zaterdag voor 12.00 uur.
 2. Studenten die verblijven in een door FUIA georganiseerde accommodatie moeten een kopie van hun ID of paspoort achterlaten en €50 borg betalen op hun eerste lesdag. De borg wordt ingehouden voor de duur van het verblijf. De borg wordt op de laatste lesdag bij de receptie van FUIA teruggegeven, mits de huisregels zijn nageleefd, het appartement schoon en netjes is bevonden en er geen schade is aan de inrichting.

Wangedrag

Van studenten wordt verwacht dat zij zich onberispelijk en gedisciplineerd gedragen tegenover verhuurders, huisgenoten, medestudenten en alle FUIA medewerkers.

FUIA behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag, onbevredigende aanwezigheid of onbevredigend werk de toelating te weigeren of het contract zonder voorafgaande kennisgeving en zonder restitutie van honoraria te beëindigen. Bij onhandelbaar gedrag en overtredingen van de Spaanse wet (bijv. diefstal, drugsgebruik, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel, illegale downloads) behoudt FUIA zich het recht voor om studenten onmiddellijk uit te sluiten van de cursus of het programma. De leerlingen of hun ouder/voogd moeten dan de kosten voor vervroegd vertrek dragen.

Foto's van leerlingen

Tijdens het dagelijkse schoolleven en buitenschoolse activiteiten maken we vaak foto’s of nemen we video’s op van onze leerlingen en de school. Als leerlingen er niet mee instemmen dat foto’s van hen worden gepubliceerd op onze webpagina, sociale mediakanalen of andere media met betrekking tot de school, wordt van hen verwacht dat ze ons van tevoren informeren, zodat we er rekening mee kunnen houden.

Boeken via derden

Bij boeking via derden, zoals agentschappen, kunnen hun voorwaarden van toepassing zijn. Wij, FUIA, behouden ons het recht voor onze eigen voorwaarden toe te passen.

Copy link
Powered by Social Snap