Privacybeleid

FU Internationale Academie Tenerife, Formación FU, S.L.

Wij waarderen je privacy

Wij, bij FU International Academy Tenerife, weten dat je het belangrijk vindt hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt en beschermd, en we waarderen je vertrouwen dat we dat op verantwoorde wijze zullen doen.
Dit beleid beschrijft onze online informatiepraktijken en de keuzes die je kunt maken over de manier waarop je informatie wordt verzameld en gebruikt.

Lees dit beleid zorgvuldig door, want door onze website te bezoeken of te gebruiken geef je toestemming dat je gegevens volgens dit Privacybeleid mogen worden verwerkt. Het beleid is niet van toepassing op andere websites die via links toegankelijk zijn en waarvoor FU International Academy Tenerife, Formación FU, S.L. op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Bescherming van persoonsgegevens volgens de GDPR

In overeenstemming met onze wettelijke verplichting willen wij, Formación FU, S.L. je informeren over het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens.
Alle persoonlijke informatie die via formulieren op de website www.wespeakspanishtenerife.com wordt verzameld, wordt automatisch verzameld op een beveiligde server.

Het verzamelen en automatisch verwerken van persoonsgegevens dient voor het onderhouden van zakelijke relaties en het informeren en adviseren over aanbiedingen en nieuws van Formación FU, S. L.. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan die instanties die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken.

Formación FU, S. L. neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De gebruiker kan het in de verordening bedoelde recht van toegang, verzet, rectificatie en annulering te allen tijde uitoefenen via een e-mail aan j.mantecon(at)fu-ia. com of door contact met ons op te nemen op het volgende adres: Avenida Marques Villanueva Del Prado, Centro Comercial La Cúpula – Local 69, 38400 – Puerto De La Cruz (Santa Cruz De Tenerife).

De gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte informatie waar en correct is, en verbindt zich ertoe deze informatie actueel te houden en Formación FU, S. L. van eventuele wijzigingen op de hoogte te stellen.

Verzameling en gebruik van gegevens

Wanneer je een reservering maakt voor een cursus op onze site, moeten we bepaalde informatie over je verzamelen, zoals je naam, adres, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer en geboortedatum. Wij delen je persoonlijke informatie niet met derden.

Formación FU, S.L. gebruikt de informatie die we van je verzamelen om je verzoeken te verwerken en om je te informeren over onze nieuwe dienstaanbiedingen en functies. Als onderdeel van de service die Formación FU, S.L. je biedt, communiceren we via e-mail om je te informeren over onze aanbiedingen, diensten of andere relevante informatie over onze school. Maar je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, omdat we alleen rechtstreeks met jou communiceren.

In de gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonsgegevens opneemt in de shared hosting servers, is Formación FU, S.L. niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de wet door de gebruiker van de GDPR.

Bewaren van gegevens in overeenstemming met de LSSI

In overeenstemming met de Spaanse wet 34/2002 betreffende internetdiensten en online handel (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI)) van 11 juli, bewaart Formación FU, S. L. de essentiële gegevens die nodig zijn om haar oorsprong en het begin van de geleverde dienst te identificeren gedurende een periode van maximaal 12 maanden. De opslag van deze gegevens heeft geen invloed op het communicatiegeheim en mag alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of om de openbare veiligheid te waarborgen door zich ter beschikking te stellen van de rechters en/of rechtbanken of het bevoegde ministerie. De overdracht van gegevens aan de krachten en organen van de staat gebeurt in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening.

Auteursrechten van www.wespeakspanishtenerife.com

Formación FU, S. L. bezit alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en vele andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website www.wespeakspanishtenerife.com. Deze verwijzen ook naar de diensten die er worden aangeboden en de programma’s die nodig zijn om ze uit te voeren. De gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie en/of niet-exclusief privégebruik van de inhoud van de website www.wespeakspanishtenerife.com is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendom van software

De gebruiker moet de door Formación FU, S.L. beschikbaar gestelde programma’s van derden respecteren, zelfs als ze gratis en/of openbaar beschikbaar zijn. Formación FU, S.L. heeft de noodzakelijke exploitatie- en intellectuele eigendomsrechten van de software.

De gebruiker verwerft geen enkel recht of licentie voor de software die nodig is om de contractueel overeengekomen dienst te verlenen. Dit geldt ook voor de technische informatie voor het toezicht op de dienst, met uitzondering van de rechten en licenties die nodig zijn om de contractueel overeengekomen diensten uit te voeren en alleen voor de duur ervan.

De gebruiker heeft schriftelijke toestemming van de Formación FU, S.L. nodig voor elke actie die de uitvoering van het contract te boven gaat. Het is de gebruiker echter verboden de configuratie, structuur en bestanden van de servers van Formación FU, S. L. te benaderen, te wijzigen of te bekijken, aangezien elke nalatige of kwaadwillige handeling die op de servers of beveiligingssystemen plaatsvindt directe civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt.

Gebruik van cookies

FU International Academy Tenerife gebruikt een technologie die “cookies” heet. Cookies zijn stukjes informatie die een website op de harde schijf van je computer zet om gegevens bij te houden. Ze vertellen ons hoe en wanneer pagina’s op onze site worden bekeken en door hoeveel mensen.

Cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar identificeren wel de computer van een gebruiker. Wij combineren de via cookies verzamelde informatie niet met andere persoonlijk identificeerbare informatie om na te gaan wie je bent of wat je schermnaam of e-mailadres is.

Wij gebruiken Google Analytics, een dienst die gegevens over websiteverkeer doorstuurt naar de servers van Google. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers en je IP-adres wordt geanonimiseerd. We gebruiken rapporten van Google Analytics om inzicht te krijgen in het websiteverkeer en het gebruik van webpagina’s. Als je je wilt afmelden voor de Google Analytics-cookie, kun je de Google Analytics Opt-Out Add-on gebruiken.

Op sommige van onze pagina’s kunnen we video’s van YouTube insluiten. Video’s zijn ingesloten in de zogenaamde “privacyverbeterende modus” van YouTube. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers op onze website opslaat, tenzij ze ervoor kiezen de video af te spelen. Raadpleeg hun voorwaarden en privacybeleid voor meer informatie.

Je kunt cookies accepteren of weigeren door de instellingen van je browser te wijzigen. Als je dat doet kun je onze website misschien niet ten volle benutten. Het volledige online reserveringsproces is bijvoorbeeld alleen toegankelijk als je cookies accepteert.

Gebruik van sociale mediakanalen

We gebruiken onze sociale mediakanalen om nieuws, artikelen of andere relevante informatie te koppelen aan onze klanten en volgers. Foto’s van identificeerbare personen die deelnemen aan onze cursussen, activiteiten, lezingen, conferenties of andere evenementen kunnen worden opgenomen. Mocht de gebruiker echter zijn afbeelding willen verwijderen, dan kan hij contact opnemen met de beheerder van de pagina om tot verwijdering over te gaan.

Intellectuele eigendom van gehoste inhoud

Het gebruik in strijd met de wetgeving inzake intellectuele eigendom van de door Formación FU, S.L. geleverde diensten is verboden, in het bijzonder:

  • Elk gebruik dat de Spaanse wet overtreedt of inbreuk maakt op de rechten van derden.
  • De publicatie of verzending van inhoud die naar de mening van Formación FU, S.L. gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
  • Het hacken van programmaserienummers of andere inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt.
  • Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
  • Gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein om spam te versturen.

Formación FU, S. L. is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van haar website, de doorgegeven en opgeslagen informatie, de hyperlinks, de aanspraken van derden en juridische stappen met betrekking tot intellectueel eigendom, rechten van derden en bescherming van minderjarigen. Formación FU, S. L. is verantwoordelijk voor de geldende wet- en regelgeving en de regels voor de werking van de online dienst, de elektronische handel, het auteursrecht, de handhaving van de openbare orde en de algemene beginselen van het internetgebruik.

De gebruiker zal Formación FU, S.L. schadeloos stellen voor de kosten die voortvloeien uit de toewijzing van Formación FU, S.L. in elk geval waarvan de verantwoordelijkheid aan de gebruiker kan worden toegeschreven, met inbegrip van de kosten voor juridische verdediging en de kosten, zelfs in het geval van een niet-definitieve gerechtelijke uitspraak.

Bescherming van gehoste informatie

Wij, Formación FU, S. L. , maken back-ups van de inhoud die op onze servers wordt gehost. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door de gebruiker. Ook kunnen we geen volledige vervanging garanderen van door gebruikers verwijderde gegevens, omdat de genoemde gegevens kunnen zijn verwijderd en/of gewijzigd in de periode sinds de laatste back-up.

De aangeboden diensten, met uitzondering van de specifieke back-up diensten, omvatten niet de vervanging van de inhoud van de door Formación FU, S.L. gemaakte back-ups. Als het verlies van gegevens te wijten is aan de gebruiker, wordt een tarief vastgesteld overeenkomstig de complexiteit en de omvang van het herstel, altijd volgens de acceptatie van de gebruiker. Het herstel van gegevens is alleen inbegrepen in de prijs van de dienst als het verlies van de inhoud te wijten is aan Formación FU, S. L..

Commerciële communicatie

In toepassing van de Spaanse wet stuurt LSSI, Formación FU, S. L. geen reclame via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen, tenzij de geadresseerde dit vooraf en schriftelijk heeft verzocht of uitdrukkelijk heeft toegestaan.

Formación FU, S. L. heeft het recht om commerciële communicatie over producten of diensten te blijven sturen naar gebruikers met wie een eerdere contractuele relatie bestaat, als deze vergelijkbaar zijn met die welke oorspronkelijk het onderwerp waren van het contract met de klant. In elk geval kan de gebruiker verzoeken dat hem geen verdere commerciële informatie wordt toegezonden na bewijs van zijn identiteit.

Wij gebruiken FluentCRM als onze marketing automation tool. Door je aan te melden voor onze nieuwsbrief erken je dat de door jou verstrekte informatie wordt overgedragen aan FluentCRM voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de afmeldingslink te klikken in de voettekst van elke e-mail die je van ons ontvangt.

Hoe ons te contacteren

FU Internationale Academie Tenerife
Formación FU, S.L.
Directeur
Frank Sellingsloh

Adres:
Centro Comercial La Cúpula, Local n° 69
38400 Puerto de la Cruz, Tenerife, Spanje
Tel: +34 922 389 303
Mail: [email protected]

Op de website www.wespeakspanishtenerife.com en deze juridische mededeling is de Spaanse wet van toepassing. Dit is een vertaling van het Spaanse privacybeleid van www.wespeakspanishtenerife.com/es.

Copy link
Powered by Social Snap