Neem contact op met ons

Stuur ons een bericht

Verwacht een antwoord binnen 24 uur - weekenden uitgezonderd
Av. Márquez Villanueva del Prado, C.C. La Cúpula. Lokaal 69. Puerto de la Cruz, 384 00, Santa Cruz de Tenerife

Door jou verstrekte gegevens zullen niet voor andere dan de beschreven doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden overgedragen. Wij herinneren je er echter aan dat je jouw rechten kunt uitoefenen, volgens de ARCO, die betrekking heeft op de verwerking van gegevens, door te schrijven naar ons bedrijf, bij Av. Márquez Villanueva del Prado, C.C. La Cúpula. Lokaal 69. Puerto de la Cruz (38400), Santa Cruz de Tenerife, onder bijvoeging van een fotokopie van je identiteitskaart of gelijkwaardig document.

In overeenstemming met de voorwaarden van LSSI/21 informeren wij u dat u zich kunt verzetten tegen de verzending van marketingmateriaal, dus als u geen communicatie van FORMACIÓN FU, SL wilt blijven ontvangen, kunt u ons dat laten weten via het formulier.

Copy link
Powered by Social Snap